Invullijst Squarefill 500

Klant:

Offerte:

Gewenste leverdatum:

          invul
Fusten aanslag Fustenlift Positie stroomkast Aquamatic unit
voor ronde emmers
Positie motor
afvoerband
AL (aanslag links)
AR (aanslag rechts)
Ja
Nee

SL (links)
SM (midden)
SR (rechts)
Ja
Nee
ML (motor links)
MR (motor rechts)


Doseren bloemenvoeding Positie bloemenvoeding
Soort bloemenvoeding Doseren vanuit Bloemenvolmelding
Geen
1x Microdoseersysteem
2x Microdoseersysteem
3x Microdoseersysteem
Links
Rechts

Chloor         Beide
Chrysal
Anders namelijk:

Jerrycan
Vat
Beide
Ja
Nee (Standaard)

invul_2
Hoogte afvoerband

700
600
550
500
450
400
350
300
250
200

Hoogte 650 niet beschikbaar

1 meter
1,2 meter
1,5 meter
2 meter
3 meter

0,5 meter   (buiten frame)
1,3 meter   (buiten frame)
1,8 meter   (buiten frame)
2,25 meter (buiten frame)


Opmerkingen:


Kies bij "Printer" of "Bestemming" voor "Opslaan als pdf". Deze ingevulde pdf kan via email verzonden worden naar Hans van der Poel BV