Invullijst Squarefill 100+

Klant:

Offerte:

Gewenste leverdatum:

invul
Fusten aanslag Positie stroomkast Aquamatic unit voor ronde emmers Positie motor afvoerband
AL (aanslag links)
AR (aanslag rechts)
SL (stroomkast links)
SM (stroomkast midden)
SR(stroomkast rechts)
Ja
Nee
ML (motor afvoerband links)
MR (motor afvoerband rechts)


Doseren bloemenvoeding Positie bloemenvoeding
Soort bloemenvoeding Doseren vanuit Bloemenvolmelding
Geen
1x Microdoseersysteem (MD)
2x Microdoseersysteem (MD)
3x Microdoseersysteem (MD)
Links
Rechts

Chloor         Beide
Chrysal
Anders namelijk:

Jerrycan
Vat
Beide
Ja
Nee (Standaard)
invul_2

Hoogte afvoerband

750
700
650


1 meter
1,2 meter

Opmerkingen:


Kies bij "Printer" of "Bestemming" voor "Opslaan als pdf". Deze ingevulde pdf kan via email verzonden worden naar Hans van der Poel BV